Τεχνική Τοιχογραφίας

Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται στο εργαστήριό μου.

Οι αγιογραφίες εκτελούνται επάνω σε καμβά κατάλληλα προετοιμασμένο.

Τα χρώματα είναι ορυκτές σκόνες αραιωμένες σε κόλλα. 

Ακολουθεί η επικόλληση των έργων προσθέτοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες εντός του Ναού. 

Η τεχνική αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το κυριώτερο είναι ότι προφυλάσεται η αγιογράφηση από φθορές που υφίσταται λόγω χρόνου, υγρασίας και καιρικών συνθηκών. Καθαρίζει εύκολα χωρίς να υποστεί ζημιές, και περιορίζεται κατά πολύ οποιαδήποτε δυσκολία στην ομαλή λειτουργία του Ναού.