Που θα μας βρείτε

maps

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΛΛΟΥ
Αγιογράφος

Π. Ηλιάδη 9
Ελευσίνα τ.κ. 19200
Τηλ. 210 2611575
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NewsLetter

captcha

Τοιχογραφίες της Πρωτοβυζαντινής περιόδου

 Από την εποχή αυτή, που είναι πριν την εικονομαχία, σώζονται λίγες μόνο τοιχογραφίες.
Στη Θεσσαλονίκη στο ναό του Αγίου Δημητρίου, στο σπουδαίο αυτό μνημείο της βυζαντινής τέχνης, σώζονται τμήματα τοιχογραφιών που αποδίδονται στην αρχική ζωγραφική του ναού τον 5ο αιώνα. Από τον 7ο αιώνα σώζονται παραστάσεις αγίων, αρχάγγελος στο ιερό και ιστορικής σκηνής τοιχογραφία που παριστάνει θριαμβευτική είσοδο αυτοκράτορα στην πόλη, ίσως του Ιουστινιανού Β΄το 688.
Στην Επισκοπική Εκκλησία των Στόβων, λίγες τοιχογραφίες από την εποχή γύρω στο 500.

Στην Κόκκινη Εκκλησία της Περουχτίτσα, κοντά στην Φιλιππούπολη, σώζονται τμήματα τοιχογραφιών, υψηλού επιπέδου τέχνης, με παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
Επίσης στην Αίγυπτο, στη Συρία και στην Κύπρο, βρίσκουμε έργα από αυτή την εποχή.
Στη Ρώμη, στο ναό της Σάντα Μαρία Αντίκουα, τοιχογραφίες εξαιρετικής σημασίας, όπως η παράσταση της αγίας Σολομωνής με τους Μακκαβαίους, ο άγγελος του Ευαγγελισμού, ο άγιος Αββάκυρος, ενώ σε χαμηλά μέρη των τοίχων αγιογραφίες  αγίων παραπέμπουν σε φορητές εικόνες.
Στη Νάξο, ο ναός της Παναγίας της Δροσιανής, παρουσιάζει ίσως το πληρέστερο πρόγραμμα τοιχογράφησης του 7ου αιώνα.Έργο σπουδαίο, το οποίο αντικατοπτρίζει την γεμάτη θεολογικές έριδες ταραγμένη εποχή. Επίσης στο Χαλκί της Νάξου, ο επισκοπικός ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης, σώζει λίγες τοιχογραφίες αυτής της περιόδου.